Autopolering.dk
Næstvedvej 10,
DK-4250 Fuglebjerg
CVR: 27742181

Forbehold

Der tages forbehold for ændringer, prisfejl, taste fejl, udsolgte varer mv.
Autopolering.dk forbeholder sig ret til, at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website.

Autopolering.dk forbeholder sig retten til at annullere ordren, såfremt der er tale om en prisfejl, der kan være til byrde for den ene part efter Aftalelovens §9. Herunder også kunden ved for meget betalt for en vare der er prismærket forkert.

Ved udsolgte varer vil Autopolering.dk gøre opmærksom på dette såfremt det er mulig på hjemmesiden eller ved kontakt via e-mail.

Ansvaret for afhentning af pakken er kundens og ikke Autopolering.dk eller Post Danmarks. Sendes pakken retur til Autopolering.dk, såfremt den ikke er afhentet inden fristen hos Post Danmark, skal der betales fragt for gensendelse. Hentes pakken ikke, vil dette blive betragtet som en fortrydelse af købet.

Rettigheder

Alle rettigheder til indhold på sitet tilhører Autopolering.dk, og det må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden skriftlig tilladelse fra Autopolering.dk.

Aftalens parter

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Autopolering.dk, afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
“ Autopolering.dk” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Persondatapolitik

Ingen personlige oplysninger, der registreres på Autopolering.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Autopolering.dk.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling via QuickPay, benyttes en sikker krypteret metode.

Ansvar

Autopolering.dk kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af produkter fra Autopolering.dk . Har du helbredsmæssige problemer, bør du derfor, før brug, konsultere en læge eller anden kvalificeret rådgiver.

Brugen af produkterne fra Autopolering.dk og øvrige oplysninger, sker således på eget ansvar. Indholdet på Autopolering.dk, skal udelukkende betragtes som information og vejledning.

Reklamation

Autopolering.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra modtagelses på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Kopi af fakturaen skal med sendes til Autopolering.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til Autopolering.dk indenfor rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Varen skal kunne påvises defekt ellers byttes denne ikke og kunden betaler for fragt.
Som forbruger har kunden 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at Kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved reklamation ,skal varerne sendes til:
Autopolering.dk
Næstvedvej 10,
DK-4250 Fuglebjerg

Fortrydelsesret

Meddeler kunden Autopolering.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Autopolering.dk det modtagne beløb.
Varer der returneres ufranko eller på efterkrav, nægtes modtaget. Ved returnering venligst brug GLS, da det gør det muligt at spore varen, såfremt den skulle blive væk under returforsendelse. Varen skal returneres forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten og at der derfor ønskes af få tilbagebetalt varens pris.
Man kan også fortryde sit køb ved, at nægte modtagelse af forsendelsen. Fragten ved retur dækkes ikke.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private)
Returvarer til bang-petersen.dk sendes for egen regning og skal sendes som pakkepost. Efterkravsforsendelser nægtes modtaget.

Kunden har altid 14 dages fortrydelsesret, når der handles på Autopolering.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor Kunden har modtaget varen. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes hvis varen tilbageleveres i samme stand.

Varen kan sendes til:

Autopolering.dk
Næstvedvej 10,
DK-4250 Fuglebjerg

Ved fortrydelse eller returnering af varer, annulleres eller delvist annulleres ordren og beløbet for varens pris tilbagebetales Kundens kreditkort, eller via kontooverførsel.

Fragt omkostninger dækkes ikke.